HUISREGELS algemeen

– Wij behandelen elkaar met respect
– Het is niet toegestaan om etenswaren en drinken mee te nemen op het festivalterrein
– Aanwijzingen van de organisatie dient u ten alle tijden op te volgen
– De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor het verliezen, diefstal en/of beschadiging van uw eigendommen. Wees u bewust van het mogelijk aanwezig zijn van zakkenrollers
– De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel in welke vorm dan ook
– De toegang tot het festivalterrein kan u worden geweigerd bij; het onder invloed zijn van verdovende middelen (alcohol/drugs), indien het aantal bezoekers dusdanig veel wordt waarbij de veiligheid in het geding komt, bij het bij u dragen van gevaarlijke voorwerpen (glas, blik, vuurwerk etc)
– Bij bovenstaande punten en/of het overtreden van het reglement kan de organisatie u ook vragen het terrein te verlaten en wordt indien nodig de politie ingeschakeld
– Er wordt geen alcohol verkocht onder de leeftijd van 18 jaar, personen onder de 18 jaar mogen dit ook niet nuttigen/bij zich dragen op het festivalterrein.
– Het is niet toegestaan om goederen te verhandelen op het festivalterrein
– Open vuur is verboden op het festivalterrein
– Het is verboden om reclame te maken voor andere zaken tenzij met de organisatie besproken
– Gedurende het evenement worden er beeld en geluidsopnames gemaakt welke zullen worden gebruikt voor PR doeleinden. Tevens kunnen deze worden overhandigd aan de overheid indien hierom wordt verzocht
– Bij het betreden van de speeltoestellen zijn en blijven de ouders/verzorgers verantwoordelijk voor de veiligheid van het kind/minderjarige
– In situaties welke niet zijn beschreven beslist de organisatie
– Bij het betreden van het festivalterrein gaat u akkoord met ons reglement
 

Wij hopen u te mogen begroeten op ons festival.

Feestelijke groeten team Sloterplas festival